Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam

Biên độ ngày:     Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả giải đặc biệt từ 01/01/2000 đến nay.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 19/04/2018
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày85 ngày
Đầu 3 ra ngày 31/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 16/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 15/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 07/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày56 ngày
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 19/04/2018
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 09/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 11/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 27/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 06/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày71 ngày
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 19/04/2018
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 31/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 05/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 09/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 10/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 15/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày91 ngày