Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắctrong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
26
01
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
23
02
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
30
03
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
24
04
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
30
05
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
22
06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
1
3
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
27
07
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
25
08
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
28
09
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
27
10
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
26
11
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
27
12
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
26
13
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
27
14
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
25
15
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
37
16
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
20
17
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
28
18
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
28
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
3
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22
20
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
1
 
1
24
21
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
27
22
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
30
23
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
28
24
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
25
25
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
28
27
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
28
28
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
26
29
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
37
30
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
23
31
1
 
1
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
32
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
26
33
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
27
34
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
23
35
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
36
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
23
37
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
2
1
 
 
1
 
1
 
27
38
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
29
39
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
29
40
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
25
41
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
25
42
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
27
43
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
26
44
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
29
45
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
21
46
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
29
47
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
25
48
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1