Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto theo cặp

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn cặp số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00-55   01-10   02-20   03-30   04-40   05-50   06-60   07-70   08-80   09-90   
11-66   12-21   13-31   14-41   15-51   16-61   17-71   18-81   19-91   22-77   
23-32   24-42   25-52   26-62   27-72   28-82   29-92   33-88   34-43   35-53   
36-63   37-73   38-83   39-93   44-99   45-54   46-64   47-74   48-84   49-94   
56-65   57-75   58-85   59-95   67-76   68-86   69-96   78-87   79-97   89-98   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 30 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
Tổng số lần về
00-55
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
3
1
 
1
1
 
1
2
1
 
2
1
 
 
2
 
21
01-10
 
 
1
1
1
 
2
2
 
 
2
1
 
3
2
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
02-20
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
12
03-30
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
1
3
15
04-40
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
2
17
05-50
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
2
1
 
 
1
 
2
14
06-60
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
9
07-70
1
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
15
08-80
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
2
 
1
2
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
16
09-90
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
1
16
11-66
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
1
12
12-21
1
2
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
16
13-31
3
 
1
1
2
 
2
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
2
1
 
 
22
14-41
1
1
1
1
 
 
1
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
14
15-51
 
 
 
 
1
 
2
3
1
1
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
3
 
 
 
19
16-61
 
 
1
 
 
1
2
2
1
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
17
17-71
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
3
 
 
1
1
2
2
 
15
18-81
 
1
2
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
2
 
 
1
1
21
19-91
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
9
22-77
 
1
1
2
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
3
 
1
 
 
18
23-32
1
2
 
 
1
1
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
1
 
 
1
1
 
18
24-42
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
1
14
25-52
 
 
1
 
2
 
1
 
1
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
12
26-62
1
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
2
 
2
 
 
1
 
 
16
27-72
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
3
 
1
 
1
14
28-82
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
2
1
3
2
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
2
 
1
 
22
29-92
1
 
1
1
1
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
17
33-88
1
 
 
 
2
2
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
17
34-43
1
3
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
3
2
 
18
35-53
1
2
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
14
36-63
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
2
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
16
37-73
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
9
38-83
1
1
2
1
1
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
17
39-93
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
15
44-99
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
3
 
1
 
 
1
1
 
1
15
45-54
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
2
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
14
46-64
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
4
 
1
 
 
2
1
 
1
 
2
 
 
1
 
1
20
47-74
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
2
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
16
48-84
 
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
11
49-94
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
1
 
15
56-65
1
 
1
1
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
16
57-75
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
9
58-85
2
 
 
2
2
 
1
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
1
2
22
59-95
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
15
67-76
1
 
1
1
 
1
 
3
 
1
 
 
2
1
2
1
2
1
2
 
1
2
1
2
 
 
3
2
 
 
30
68-86
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
2
2
 
1
 
2
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
18
69-96
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
1
1
 
2
 
 
1
1
 
3
 
 
1
 
1
20
78-87
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
2
1
15
79-97
1
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
1
1
2
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
1
20
89-98
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
1
2
 
1
 
17