Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/04/20180 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
18/04/20182 lần3 lần4 lần8 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
17/04/20185 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16/04/20182 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
15/04/20181 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
14/04/20183 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
13/04/20184 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
12/04/20181 lần6 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11/04/20181 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
10/04/20182 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
09/04/20182 lần4 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần6 lần0 lần
08/04/20181 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
07/04/20182 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
06/04/20183 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần4 lần
05/04/20183 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
04/04/20183 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
03/04/20185 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
02/04/20181 lần5 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
01/04/20181 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần6 lần
31/03/20184 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
Tổng46 lần59 lần54 lần49 lần60 lần50 lần57 lần44 lần66 lần55 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/04/20184 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18/04/20181 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
17/04/20182 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
16/04/20182 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
15/04/20181 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
14/04/20181 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần5 lần4 lần
13/04/20181 lần7 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
12/04/20183 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần7 lần2 lần2 lần1 lần
11/04/20184 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
10/04/20182 lần2 lần6 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
09/04/20183 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
08/04/20181 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
07/04/20181 lần2 lần3 lần6 lần0 lần2 lần3 lần3 lần6 lần1 lần
06/04/20184 lần6 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
05/04/20185 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần
04/04/20182 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
03/04/20181 lần1 lần3 lần6 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần
02/04/20183 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
01/04/20184 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
31/03/20182 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng47 lần60 lần58 lần56 lần45 lần57 lần63 lần51 lần61 lần42 lần